Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μονάδων διαφόρων τύπων όπως:
– Καναλάτες Αμερικάνικου τύπου.
– Κεντρικές Κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ)
– Ψυκτικα συγκροτήματα νερού (Chillers – Heat Pumps).
– Τοπικές μονάδες νερού (F.C.U.).
– Mονάδες απ’ευθείας εκτόνωσης (Split Unit, Κασσέτες, Ντουλάπες κτλ.).

Ενδεικτικά Εργασίες:
Ηλεκτρολογικός έλεγχος, Ψυκτικός έλεγχος, Έλεγχος αυτοματισμών, Καθαρισμός μονάδων

Τακτική συντήρηση 3μήνου:
Καθαρισμός μονάδων , Ψυκτικός έλεγχος

Ετήσια συντήρηση
Ηλεκτρολογικός έλεγχος, Ψυκτικός έλεγχος, Έλεγχος αυτοματισμών, Καθαρισμός μονάδων

Βλάβες
Υπάρχει παρακαταθήκη ανταλλακτικών για μονάδες Αμερικάνικου τύπου. Για  Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, Ψύκτικα συγκροτήματα, και τοπικές κλιματιστικές μονάδες, υπάρχει δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών από τις αντίστοιχες Κατασκευάστριες Εταιρείες ή ισοδύναμα ανταλλακτικά για μονάδες που δεν υποστηρίζονται.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΣΝΤΗΡΗΣΗΣ:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΜΙΑ (1) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΤΗΣΙΩΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ)
1.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1.1.1  Πλύσιμο με χημικό (καθαριστικό) υγρό του στοιχείου της μονάδας.
1.1.2  Καθαρισμός ανεμιστήρων.
1.1.3 Καθαρισμός φίλτρου νερού της  σωληνογραμμής της μονάδας  (μονάδες νερού).
1.1.4 Ηλεκτρολογικός έλεγχος της μονάδας:
1.1.4.1  Έλεγχος ανεμιστήρων
1.1.4.2 Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού. Συσφίξεις επαφών ακροδεκτών.
1.1.4.3 Έλεγχος ασφαλειοδιακοπτών μονάδας.
1.1.4.4 Αμπερομέτρηση λειτουργίας μονάδας.
1.1.4.5 Έλεγχος ασφαλιστικού μονάδας.
1.1.5 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού κυκλώματος.
1.1.6 Έλεγχος πίεσης & θερμοκρασίας  λειτουργίας συμπιεστή.

1.1.8 Υδραυλικός έλεγχος μονάδας (μονάδες νερού):
1.1.8.1 Αυτόματου πλήρωσης.
1.1.8.2 Flow switch.
1.1.8.3 Συνδέσεων υδραυλικών συνδέσεων.
1.1.8.4 Έλεγχος λειτουργίας της αντλίας νερού.
1.1.8.5 Έλεγχος πιέσεων νερού του δικτύου.
1.1.8.6  Έλεγχος δοχείων διαστολής.
1.1.8.7 Έλεγχος μονώσεων σωληνώσεων.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1.2  Καθαρισμός στοιχείων μονάδων με καθαριστικό – βακτηριοκτόνο υγρό.
1.2.1 Καθαρισμός φίλτρου αέρα.
1.2.2 Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων.
1.2.3 Έλεγχος ανεμιστήρων  και κινητήρα αυτών.
1.2.4 Ηλεκτρικός έλεγχος:
1.2.5 Κινητήρα ανεμιστήρα.
1.2.5.1 Σύσφιξη επαφών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
1.2.5.2 Έλεγχος κυκλώματος  αυτοματισμού – θερμοστάτη.

ΜΕΡΙΚΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ)
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
2.1 Ηλεκτρολογικός έλεγχος της μονάδας:
2.1.1 Έλεγχος ανεμιστήρων
2.1.1.1 Αμπερομέτρηση λειτουργίας μονάδας.
2.1.1.2  Έλεγχος ασφαλιστικού μονάδας.
2.1.1.3 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού κυκλώματος.
2.1.2 Έλεγχος πίεσης & θερμοκρασίας  λειτουργίας συμπιεστή.
2.1.3 Υδραυλικός έλεγχος μονάδας:
2.1.4 Αυτόματου πλήρωσης.
2.1.4.1 Έλεγχος λειτουργίας της αντλίας νερού.
2.1.4.2  Έλεγχος πιέσεων νερού του δικτύου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
2.2 Καθαρισμός φίλτρου αέρα.
2.2.1 Ηλεκτρικός έλεγχος:
2.2.2 Κινητήρα ανεμιστήρα.